Domov pro seniory Dobřichovice
Domov pro seniory Dobřichovice
Vánoční vystoupení dětí z MŠ Všenory
Masopust s kapelou Třehusk
Přesazujeme květiny
Klavírní vystoupení pana Mgr. Vladimíra Volšana
Vystoupení pana Karla Šedivého
Koncert Rikako Yamaguchi Máchové
Jak píše vzpomínky paní Vraná?
Psaní publikovaných vzpomínek paní Vrané jejího dětství v Dobřichovicích.
Mikulášká 2015
Výlet do Průhonického parku
Knihovna našich klientů
Příprava velikonoční výzdoby

 

Domov pro seniory Dobřichovice hledá nové pracovníky. Nabídka volných míst zde .

Domov pro seniory Dobřichovice je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. Jsme registrovaný poskytovatel pobytové sociální služby (č. registrace 1034718) podle § 49 ve smyslu zákona č.108/2006 Sb. 

Náš Domov se nachází v krásné secesní vile v oblasti Podbrdska, postavené mezi vilami v lesích a obcemi Dobřichovice a Všenory. Původně vila sloužila jako luxusní rekreační objekt. Více se dočtete v historii Domova.

Hlavním posláním Domova pro seniory Dobřichovice je pomoc a podpora starších lidí, kteří nejsou schopni, nebo již nemohou žít sami ve vlastní domácnosti, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb, a kteří podporu a pomoc potřebují.

Více informací

Plánované akce

07. 06. 2017 - Srdce na dlani

Ve středu 7. června 2017  se v našem Domově předávala ocenění pracovníkům  v sociálních službách v anketě „SRDCE NA DLANI 2017“. Jednalo se již o 10. ročník této akce pořádané CSS Praha. V anketě dávají své hlasy klienti jednotlivým zaměstnancům, kteří se … číst dále »

30. 05. 2017 - Vystoupení pana Krulicha

V úterý 30.5.  v našem Domově vystoupil Martin Krulich. V jeho podání jsme slyšeli písničky Michala Tučného, Waldemara Matušky a lidové písničky. Děkujeme

24. 05. 2017 - Vystoupení pana Karla Máchy

Ve středu 24.5. potěšilo naše klienty vystoupení pana Karla Máchy. V jeho podání jsme slyšeli písničky lidové i populární. Všichni jsme si společně zazpívali, někteří i zatančili. Děkujeme  

23. 05. 2017 - Návštěva pana profesora Šarouna

V úterý  23.5. naše klienty navštívili studenti z pražské AMU. Za doprovodu pana profesora Jaroslava Šarouna jsme si poslechli ukázky z oper českých a evropských autorů. Děkujeme

22. 05. 2017 - Návštěva dětí ze Základní školy v Dobřichovicích

Dne 22.5. přišly naše obyvatele potěšit děti z 2. B  Základní školy v Dobřichovicích. Pod vedením paní učitelky Paletové děti přednesly pásmo básniček a lidových písniček. Některé děti nám zahrály na kytaru a flétnu. Děti na závěr rozdaly našim klientům obrázky, které … číst dále »

Naši partneři