Stravování

  • Stravování se poskytuje v souladu se zásadami správné výživy a s ohledem na zdravotní stav klientů.
  • Změna doporučené diety na normální stravu je možná, jestliže o ni klient požádá. V takovém případě je poučen o zdravotních rizicích. Klient má právo při zhoršení zdravotního stavu požádat o změnu diet na zdravotně doporučenou.
  • Během dne se strava podává a konzumuje v jídelně, ve vyhrazených prostorách 1. a 2. patra nebo na pokoji klienta. Skladbu jídelníčku pravidelně kontroluje stravovací komise 1 x měsíčně za účasti klientů, vedoucího kuchaře, hospodářky, vedoucí ošetřovatelského a pečovatelského úseku , nutriční terapeutky, manažerky kvality a ředitele Domova.
Snídaně7,30 –     8,30 hod.
Dopolední svačina(je vydávána v rámci snídaně)
Oběd11,00 – 13,00 hod.
Odpolední svačina14,30 – 15,00 hod.
Večeře16,30 – 17,00 hod.

 

Jídelní lístky sestavuje ředitelem Domova určená stravovací komise na základě zásad racionální výživy, věku klientů, jejich zdravotního stavu a potřebám dietního stravování. Strava se poskytuje normální, diabetická, žlučníková, atd. včetně individuální (více zde).

Stravu je možno z důvodu zdravotního stavu pro klienta mixovat. Dietu klientovi doporučuje lékař, za nedodržení diety klientem nenese Domov žádnou odpovědnost.

Domov si vyhrazuje právo změny v jídelním lístku. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle interních předpisů poskytovatele, jídelní lístek je umístěn na nástěnkách v každém patře, imobilním klientům jsou informace poskytovány ústně nebo na vyžádání předány v tištěné podobě.

Výše úhrady za poskytování celodenní normální stravy je od stanovena platným ceníkem ke stažení zde

Výše úhrady za poskytnutí stravy je včetně provozních nákladů.

 

Novinky

Naši partneři

Omezení návštěv

Od 2.2.2018 Domov pro seniory Dobřichovice žádá příbuzné a známé klientů, aby omezili návštěvy svých blízkých.

Důvodem je nárůst chřipkových onemocnění.

Děkujeme za pochopení.