Zdravotní péče

 

ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Na zdravotní a ošetřovatelské péči se podílí odborný tým zdravotnických pracovníků s osvědčením pracovat bez odborného dohledu dle zákona o sociálních službách.
Tento tým pracovníků zajišťuje komplexní péči dle potřeb jednotlivých klientů na základě indikace lékařů, ošetřovatelských standardů, individuálních ošetřovatelských plánů a plánů rizik jednotlivých klientů. Domov respektuje právo klientů při svobodné volbě lékaře a výběru zdravotní pojišťovny. V rámci zkvalitnění služeb nabízí zařízení klientům zajištění zdravotní péče prostřednictvím praktické lékařky a psychiatričky docházející do Domova. Ordinace praktického lékaře je zajištěna v intervalu obvykle 1x týdně. Podle potřeb jsou odesíláni klienti ve spolupráci s rodinou na vyšetření k dalším specialistům (neurolog,ORL, ortoped, oční lékař, zubař, diabetolog apod.).

V nočních hodinách, sobotách, nedělích a svátcích je zajištěna lékařská péče LSPP nebo RZS.

ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ

Praktická lékařka ordinuje obvykle 1x týdně.
Psychiatrička a urolog dochází dle  potřeby klientů.
Informace o zdravotním stavu klienta rodinným příslušníkům podává lékař.
Zařízení má uzavřené smlouvy s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Oborovou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra. Na tyto pojišťovny jsou zasílány měsíčně vykázané výkony zdravotnickým personálem zařízení.
Domov má vypracován Provozní řád, který byl schválen KHS Středočeského kraje s účinností od 27.4.2017.

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

Do Domova dochází fyzioterapeutka 

  1. Provádí základní rehabilitační  úkony.
  2. V rámci rehabilitace probíhají – skupinová a individuální cvičení, cvičení jemné a hrubé motoriky.

Naši partneři