Zdravotní péče

 

ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Na zdravotní a ošetřovatelské péči se podílí odborný tým zdravotnických pracovníků s osvědčením pracovat bez odborného dohledu v nepřetržitém režimu (24 hodin).
Tento tým pracovníků zajišťuje komplexní péči dle potřeb jednotlivých klientů na základě indikace lékařů, ošetřovatelských standardů, individuálních ošetřovatelských plánů a plánů rizik jednotlivých klientů. Domov respektuje právo klientů při svobodné volbě lékaře a výběru zdravotní pojišťovny. V rámci zkvalitnění služeb nabízí zařízení klientům zajištění zdravotní péče prostřednictvím praktické lékařky a psychiatričky docházející do Domova. Ordinace praktického lékaře je zajištěna v intervalu 1x týdně. Podle potřeb jsou odesíláni klienti ve spolupráci s rodinou na vyšetření k dalším specialistům (neurolog,ORL, ortoped, oční lékař, zubař, diabetolog apod.).

V nočních hodinách, sobotách, nedělích a svátcích je zajištěna lékařská péče LSPP nebo RZS.

ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ

Praktická lékařka ordinuje 1x týdně dopoledne mezi 9.00 až 12 .00 hodinou
Psychiatrička dochází dle  potřeby klientů
Urolog  dochází dle potřeby klientů
Po dohodě s vedoucí všeobecnou  sestrou lékař podává informace rodinným příslušníkům klienta, osobně nebo telefonicky.
Zařízení má uzavřené smlouvy s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Oborovou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra. Na tyto pojišťovny jsou zasílány měsíčně vykázané výkony zdravotnickým personálem zařízení.
Domov má vypracován Provozní řád, který byl schválen KHS Středočeského kraje s účinností od 12.6.2014.

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

Do Domova dochází fyzioterapeutka a rehabilitační pracovnice dle rozpisu služeb

  1. Provádějí základní rehabilitační  úkony.
  2. V rámci rehabilitace probíhají – skupinová a individuální cvičení, cvičení jemné a hrubé motoriky,  nácviky chůze v chodítku, či za pomoci jiných kompenzačních pomůcek, protahovací a posilovací cviky.

Novinky

Naši partneři