Vyřizování stížností

Stížnosti, podněty a připomínky

 

Každý klient má možnost stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Klient si může zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat.

Jak podat stížnost?

 • ústně:
  kterémukoliv vedoucímu zaměstnanci
  sociální pracovnici
  řediteli
  manažerce kvality
 • písemně
  kterémukoliv zaměstnanci
  poštou na adresu Domova
  do sběrné schránky ve vestibulu Domova u jídelny
  nebo na chodbách příslušných pater
 • telefonicky
  257 712 194
 • e-mailem
  info@domovdobrichovice.cz
 • jakýmkoli vyjádřením nespokojenosti u klientů, kteří nejsou schopni verbální komunikace

Kdo bude stížnost vyřizovat?

Za vyřízení stížnosti odpovídá zaměstnanec, kterému stížnost přidělí k prošetření ředitel Domova.

Do kdy bude stížnost vyřízena?

 • Snahou všech pracovníků, kteří se podílejí na řešení stížností je, aby stížnost byla vyřízena co možná nejdříve bez zbytečných průtahů.
 • Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů (1 měsíc).
 • Pokud by došlo k překročení této lhůty, je povinností řešitele o této skutečnosti a zejména o důvodech zdržení písemně uvědomit účastníky, hlavně klientem, který stížnost podal.
 • Odpověď na anonymní stížnost najdete nejpozději do 30 dnů na nástěnce na všech patrech vč. nástěnky ve vestibulu hlavního vchodu

Nejste spokojeni s vyřízením své stížnosti?

 • V případě, že klient není spokojen s tím, jak byla jeho stížnost vyřízena, má právo přešetření vyřízení své stížnosti u nezávislého orgánu, kterým je např. zřizovatel (Hlavní město Praha).
 • Stěžovatel se může se svým odvoláním písemně obrátit i na instituce zabývající se ochranou lidských a občanských práv.

Zřizovatel:
Magistrát hl. města Prahy
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Charvátova 145
110 00 Praha 1
tel: 236 00 4111 (4192)
e-mail: posta@praha.eu
Bezplatný hlasový portál – klientská linka
800 100 476

Veřejný ochránce práv: Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39
Brno
602 00
tel.: 542 542 111
fax: 542 542 112

Telefonická informační linka veř.ochránce práv:
tel.: 542 542 888
e-mail: podatelna@ochrance.cz
Sekretariát veřejného ochránce práv:
tel.: 542 542 777
fax: 542 542 772

Český helsinský výbor 
Hlavní úřad Českého helsinského výboru
Štefánikova 21
Praha 5
150 00
www.helcom.cz
tel.: 257 221 142
fax: 257 323 508
e-mail: sekr@helcom.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
www.mpsv.cz
tel.: 221 921 111
e-mail: posta@mpsv.cz

Naši partneři