Stravování

  • Stravování se poskytuje v souladu se zásadami správné výživy a s ohledem na zdravotní stav klientů.
  • Změna doporučené diety na normální stravu je možná, jestliže o ni klient požádá. V takovém případě je poučen o zdravotních rizicích. Klient má právo při zhoršení zdravotního stavu požádat o změnu diet na zdravotně doporučenou.
  • Během dne se strava podává a konzumuje v jídelně nebo na pokoji klienta. Skladbu jídelníčku pravidelně kontroluje stravovací komise 1 x měsíčně za účasti klientů, vedoucího kuchaře, hospodářky, vedoucí ošetřovatelského a pečovatelského úseku , nutriční terapeutky, manažerky kvality a ředitele Domova.
Snídaně7,30 –     8,30 hod.
Dopolední svačina(je vydávána v rámci snídaně)
Oběd11,00 – 13,00 hod.
Odpolední svačina14,30 – 15,00 hod.
Večeře16,30 – 17,00 hod.

Jídelní lístky sestavuje ředitelem Domova určená stravovací komise na základě zásad racionální výživy, věku klientů, jejich zdravotního stavu a potřebám dietního stravování. Strava se poskytuje normální, diabetická, žlučníková, atd. včetně individuální (více zde).

Stravu je možno z důvodu zdravotního stavu pro klienta mixovat. Dietu klientovi doporučuje lékař, za nedodržení diety klientem nenese Domov žádnou odpovědnost.

Domov si vyhrazuje právo změny v jídelním lístku. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle interních předpisů poskytovatele, jídelní lístek je umístěn na nástěnkách v každém patře, imobilním klientům jsou informace poskytovány ústně nebo na vyžádání předány v tištěné podobě.

Výše úhrady za poskytování celodenní normální stravy je stanovena platným ceník úhrad za stravu

Výše úhrady za poskytnutí stravy je včetně provozních nákladů.

Naši partneři