O nás

domov-hdr

POSLÁNÍ DOMOVA

Posláním Domova pro seniory Dobřichovice při celoročně poskytované pobytové službě je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům v nepříznivé sociální situaci, kterou skutečně potřebují s ohledem na jejich individuální potřeby. Usilujeme o to, aby naši klienti měli klidný a důstojný život ve stáří a abychom jim zajistili důstojné doprovázení na sklonku života

(Domov pro seniory Dobřichovice je registrovaná sociální služba č. registrace: 10334718)

Cílová skupina

  • Osoby starší 65 let.
  • Služba je určena pro občany s trvalým pobytem v Praze.
  • Poskytujeme pomoc a podporu seniorům, kteří nejsou schopni, nebo již nemohou žít sami ve vlastním domácím prostředí, a to ani za pomoci svých blízkých, za pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb.
  • Poskytujeme sociální služby seniorům, se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je  určena především pro občany s trvalým pobytem v Praze. 

Historie Domova seniorů

Dobřichovice leží jihozápadně od Prahy ve vzdálenosti 25 km od středu města. S Prahou je spojují dvě silnice: přes Černošice a Radotín a přes Všenory a Jíloviště. Po pravém břehu Berounky vede frekventovaná železniční trať Praha-Beroun-Plzeň.

Dějiny Dobřichovic jsou úzce spjaty s historií jedniného skutečně českého mužského církevního řádu křížovníků, který byl vlastníkem obce v dlouhém období středověku a začátkem novověku. V křížovnickém archivu se nachází listina s nejstarší datovanou písemnou zmínkou o existenci obce z 6. dubna 1253, v níž český král Václav I. potvrzuje darování vsi řádu. Dobřichovice byly v minulosti známy také svou aktivitou ve vinařství. Víno se na místních svazích pěstovalo po dobu 650 let. Vinice zanikly teprve před cca 150 roky.

V současné době jsou Dobřichovice součástí Středočeského kraje, okres Praha-západ. Dominantou Dobřichovic je výstavba   prvorepublikových  vil, které sloužily jako letní sídla zámožných Pražanů. Tento soubor zahrnuje cca 30 vil od významných architektů té doby.  Nechybí mezi nimi například díla Osvalda Polívky. V obci se nachází  Dobřichovický zámek, kde se pořádají  výstavy,  kulturní akce, apod.

DOMOV PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

Původně byl v našem Domově hotel a pension  Stejskal, majitelem byl pan Josef Chytráček. Budova měla  30 prostorných, světlých a moderně zařízených pokojů.Majitel pečoval o to, aby zde hosté měli veškerý servis za solidní cenu. Kuchyně a masité pokrmy zde byly prvotřídní, včetně vynikajících specialit cukrářských výrobků.

Dnešní podoba Domova je  architektonicky zajímavá, zachovala si původní konstrukci.Dominantou je věžička, ze které je krásný výhled do okolí.

Naši partneři