Formuláře ke stažení

Informace pro zájemce k přijetí do Domova

Vyplňte:

  • Žádost o přijetí do Domova,
  • Posudek lékaře,který vyplní Váš ošetřující -praktický lékař
  • Podmínky  zpracování osobních údajů žadatelů a kontaktních osob o sociální služby uvedených v Žádosti o přijetí do Domova

Formuláře naleznete ve složce formuláře ke stažení, nebo kontaktujte naši sociální pracovnici, která Vám formuláře zašle a poskytne potřebné informace.

Vyplněné formuláře pošlete písemně, elektronicky nebo do datové schránky ID uaywch9.

Adresa Domova ( Domov pro seniory Dobřichovice, Brunšov 365, 252 31, Všenory, nebo info@domovdobrichovice.cz).

Po přijetí vyplněných formulářů Vás bude kontaktovat naše sociální pracovnice a domluví se s Vámi na termínu sociálního šetření, v případě, že budou formuláře vyplněny a podepsány.

Pokud budou ve formulářích chybět potřebné údaje , budete mít možnost do 30 dnů údaje doplnit ve spolupráci se sociální pracovnicí, která Vás bude kontaktovat a domluví si s Vámi termín a obsah doplnění.

V případě, že tak do 30 dnů potřebné dokumenty nedoplníte/nedodáte, bude Vaše žádost vymazána, nebo na Vaše vyžádání  odeslána zpět na uvedenou adresu.

Po sociálním šetření se vyhodnotí veškeré informace v souladu s „Jednacím řádem Posuzování a hodnocení žádostí o přijetí do Domova pro seniory Dobřichovice“ dojde ke schválení, či zamítnutí Vaší žádosti. O rozhodnutí komise budete písemně informováni nejpozději do 30 dnů.

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

Kateřina Pavýzová, DiS., e-mail: katerina.pavyzova@domovdobrichovice.cz,

tel. 257 712 194, 257 712 135, 734 158 715

Ve složce jsou typy formulářů určené zájemcům o službu, které si můžete stáhnout.

Formuláře pro zájemce o službu

Formuláře k přijetí zájemce o službu

Ceníky úhrad – ubytování, strava, péče a fakultativní služby

Domácí řád

Vzory smluv

Ostatní formuláře

Příspěvek na péči

  • Formuláře jsou ke stažení na stránkách / portálu Ministerstva práce a sociálních službách ČR:
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp

Naši partneři