Dobrovolnictví

KDO JE TO DOBROVOLNÍK

Dobrovolník je ten, kdo se ze své dobré vůle, bez nároku na finanční odměnu a ve svém volném čase věnuje  činnosti ve prospěch jiných lidí.

Dobrovolníkem se může stát každý z Vás.

POSLÁNÍ DOBROVOLNÍKA

Posláním dobrovolníka je přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek klientů Domova.

CO OD DOBROVOLNÍKA OČEKÁVÁME

 • plnoletost
 • bezúhonnost
 • empatii
 • sociální cítění
 • spolehlivost
 • kreativitu
 • ochotu přijmout filozofii Domova

JAK SE STÁT DOBROVOLNÍKEM

 • kontaktujte koordinátorku dobrovolnictví Mgr. Radka Tížková,  e-mail- radka.tizkova@domovdobrichovice.cz, nebo tel. 257 712 135,
 • domluvte se na první schůzce, která je informační a nezávazná,
 • po domluvě o spolupráci se uzavře mezi dobrovolníkem a Domovem pro seniory smlouva.

CO JE NÁPLNÍ DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI

 1. Náplní dobrovolnické činnosti je individuální nebo skupinové setkávání klientů s dobrovolníky, které by se volilo podle momentálního stavu klientů (předčítání, povídání, vzpomínání, procházky, doprovázení, hraní společenských her, aktivity za pomoci psa apod.).
 2. Správně zvolená aktivita by měla působit na všechny složky osobnosti – kognici, fyzickou, psychosociální, duchovní stránku a na co nejvíce smyslů.
 3. Setkávání s našimi klienty a jejich aktivizace by měla zachovávat jejich důstojnost, důraz by se měl klást na proces, ne na výsledek.
 4. Setkávání by se mělo konat ve známém prostředí a měla by být zachována ritualizace.
 5. Při aktivizaci se musíme vzít v úvahu omezení, která klienti mají. I příliš mnoho aktivit může klienty vyčerpat psychicky, fyzicky nebo by se mohl zhoršit jejich zdravotní stav.

 CO MŮŽEME NABÍDNOUT

 • setkávání s lidmi a jejich osudy
 • navazování nových přátelství a kontaktů
 • poznávání  životních zkušeností
 • poznávání nových druhů komunikace
 • dobrý pocit ze smysluplné práce

Naši partneři