Domov pro seniory Dobřichovice
Domov pro seniory Dobřichovice

Domov pro seniory Dobřichovice hledá nové pracovníky.

Nabídka volných míst zde .


Aktuální informace pro rodiny klientů k připravované akci „PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE“


Vážení návštěvníci Domova pro seniory Dobřichovice,

vzhledem k vývoji epidemiologické situace onemocnění COVID-19, jsme nuceni přistoupit k doporučení Hygienické stanice Hl. města Prahy k ochraně klientů, která doporučuje návštěvníkům Domova nosit během celé návštěvy respirátor. V případě potřeby Vám respirátor dají službu konající zdravotní sestry.

V této souvislosti žádáme návštěvy klientů našeho Domova, o zvážení návštěv u svých blízkých, v případě projevů respiračního onemocnění, či jiných známých projevů onemocnění COVID-19.

Děkujeme Vám za pochopení, schovívavost a zodpovědný přístup v péči o Vaše blízké.


Domov pro seniory Dobřichovice je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. Jsme registrovaný poskytovatel pobytové sociální služby (č. registrace 1034718) podle § 49 ve smyslu zákona č.108/2006 Sb. 

Náš Domov se nachází v krásné secesní vile v oblasti Podbrdska, postavené mezi vilami v lesích a obcemi Dobřichovice a Všenory. Původně vila sloužila jako luxusní rekreační objekt. Více se dočtete v historii Domova.

Hlavním posláním Domova pro seniory Dobřichovice je pomoc a podpora starších lidí, kteří nejsou schopni, nebo již nemohou žít sami ve vlastní domácnosti, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb, a kteří podporu a pomoc potřebují.

Více informací

Co se u nás děje

Cestovatelská přednáška

Ve středu u nás proběhla cestovatelská přednáška. Zajímavé a poutavé povídání nás přeneslo do Chile. Přednáška měla veliký úspěch a budeme se těšit na další zajímavé povídání.

Naši partneři