Domov pro seniory Dobřichovice
Domov pro seniory Dobřichovice

Domov pro seniory Dobřichovice hledá nové pracovníky.

Nabídka volných míst zde .


Aktuální informace pro rodiny klientů k připravované akci „PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE“


Vážení a milí,

oznamujeme přestěhování do nového přechodného působiště po dobu přístavby a rekonstrukce Domova pro seniory Dobřichovice. Naše nová adresa je:

Domov pro seniory Dobřichovice, Nad Kamínkou 1562, 156 00 Praha 5 Zbraslav

Můžete své blízké navštívit kdykoliv a podpořit je v adaptaci. Těšíme se na Vás.

Telefonické spojení zůstává stejné.


Domov pro seniory Dobřichovice je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. Jsme registrovaný poskytovatel pobytové sociální služby (č. registrace 1034718) podle § 49 ve smyslu zákona č.108/2006 Sb. 

Náš Domov se nachází v krásné secesní vile v oblasti Podbrdska, postavené mezi vilami v lesích a obcemi Dobřichovice a Všenory. Původně vila sloužila jako luxusní rekreační objekt. Více se dočtete v historii Domova.

Hlavním posláním Domova pro seniory Dobřichovice je pomoc a podpora starších lidí, kteří nejsou schopni, nebo již nemohou žít sami ve vlastní domácnosti, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb, a kteří podporu a pomoc potřebují.

Více informací

Co se u nás děje

Poslední slunečné dny

Poslední slunečné dny využíváme k pobytu venku – příjemný oběd na terase nebo trénink paměti.

Naši partneři