Domov pro seniory Dobřichovice
Domov pro seniory Dobřichovice
Masopust s kapelou Třehusk
Vystoupení pana Karla Šedivého

ZÁKAZ NÁVŠTĚV KLIENTŮ DOMOVA

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace nákazy onemocněním COVID-19 v ČR a Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 6/2020

je zákaz návštěv klientů našeho Domova od 9.10. do 31.10. 2020 (včetně).

Výjimka ze zákazu návštěv platí pouze pro klienty:

  • našeho Domova, kteří mají omezenou svéprávnost,
  • našeho Domova v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
  • našeho Domova, 
  • našeho Domova pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace. 

V těchto výjimkách bude návštěva  umožněna pouze v termínech po předchozí telefonické nebo emailové domluvě se sociální pracovnicí. V případě nepřítomnosti sociální pracovnice kontaktujte vedoucí sociální péče. Telefonovat lze v pracovních dnech, v době 9 – 12.00 hod:

Pouze prosíme o dodržení dohodnuté návštěvní doby a vždy při příchodu vyčkejte na příchod personálu, který Vám uvede a dá podepsat čestné prohlášení.

Podrobné informace upravuje „Nařízení ředitele 5/2020 – návštěvní řád“:

200909_N5_32020_Režim návštěv klientů proti šíření COVID-19_aktualizace říjen

1 Usneseni vlady CR c. 998_omezeni-poskytovatelu-zdravotnich-a-socialnich-sluzeb

Nařízení_KHS_č._6-2020

Pořád musíme dodržovat mimořádná opatření, a tak Vám děkujeme za pochopení v této nelehké době a dodržování návštěvního řádu.

Prosím respektujte vždy základní pravidla návštěv:

  • pokud se necítíte dobře, odložte návštěvu na jindy
  • mějte vždy roušku na dýchacích cestách
  • při vstupu do domova si vydezinfikujte ruce 

Domov pro seniory Dobřichovice hledá nové pracovníky. Nabídka volných míst zde .


Domov pro seniory Dobřichovice je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. Jsme registrovaný poskytovatel pobytové sociální služby (č. registrace 1034718) podle § 49 ve smyslu zákona č.108/2006 Sb. 

Náš Domov se nachází v krásné secesní vile v oblasti Podbrdska, postavené mezi vilami v lesích a obcemi Dobřichovice a Všenory. Původně vila sloužila jako luxusní rekreační objekt. Více se dočtete v historii Domova.

Hlavním posláním Domova pro seniory Dobřichovice je pomoc a podpora starších lidí, kteří nejsou schopni, nebo již nemohou žít sami ve vlastní domácnosti, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb, a kteří podporu a pomoc potřebují.

Více informací

Plánované akce

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ KLIENTŮ A PRACOVNÍK 2019

Vánoce jsou pro nás všechny svátky klidu, míru a hlavně strávený čas s rodinou a blízkými. Bohužel ne všichni tyto sváteční dny tráví s rodinou a tak jako každý rok, jsme tento čas s našimi klienty strávili my, protože nakonec … číst dále »

Hudební vystoupení Martina Krulicha

Termín akce: každý měsíc Martin Krulich, pravidelně navštěvuje naše klienty, aby jim zahrál na kytaru a zazpíval známé písně od interpretů jako je Waldemar Matuška, Michal Tučný, Jiří Suchý, Jan Nedvěd, Karel Zich, Ivan Hlas a další. Klienti mají vystoupení Martina … číst dále »

18. 10. 2019 - Hudební vystoupení VIOLA OLOMOUC

Pro velký úspěch nás se svým vystoupením znovu navštívilo umělecké duo VIOLA OLOMOUC. Hudební vystoupení proběhlo 18. října a společně s našimi klienty si zazpívali mnoho českých tradičních písniček. Děkujeme.

Novinky

Naši partneři