Domov pro seniory Dobřichovice
Domov pro seniory Dobřichovice
Masopust s kapelou Třehusk
Vystoupení pana Karla Šedivého

PRAVIDLA NÁVŠTĚV OD 22.3.2021 

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů!

epidemiologická situace onemocnění COVID-19 se v našem domově  zlepšila. Z tohoto důvodu zmírňujeme přijatá opatření z minulých týdnů a postupně uvolňujeme v souladu s platnými nařízeními vlády ČR. V tuto chvíli se v budově Domova pro seniory Dobřichovice nenachází klient s onemocněním COVID-19. U klientů, kde to bylo možné, a klienti chtěli proběhlo již druhé kolo očkování proti onemocnění COVID-19.

Návštěvy budou umožněny ve stanovených dnech a hodinách na základě objednání u sociální pracovnice.

Všichni příchozí příbuzní a návštěvníci klientů Domova před zahájením návštěvy vyplní a podepíší Čestné prohlášení návštěva včetně uvedení kontaktních údajů. Podrobí se POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2, a to s negativním výsledkem. Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT – PCR vyšetření a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID – 19 a doloží doklad, a nebo mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření

Více uvedeno Režim návštěv klientů

Děkujeme za pochopení.

Bližší informace Vám podá a návštěvu si objednáte:


Domov pro seniory Dobřichovice hledá nové pracovníky. Nabídka volných míst zde .


Domov pro seniory Dobřichovice je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. Jsme registrovaný poskytovatel pobytové sociální služby (č. registrace 1034718) podle § 49 ve smyslu zákona č.108/2006 Sb. 

Náš Domov se nachází v krásné secesní vile v oblasti Podbrdska, postavené mezi vilami v lesích a obcemi Dobřichovice a Všenory. Původně vila sloužila jako luxusní rekreační objekt. Více se dočtete v historii Domova.

Hlavním posláním Domova pro seniory Dobřichovice je pomoc a podpora starších lidí, kteří nejsou schopni, nebo již nemohou žít sami ve vlastní domácnosti, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb, a kteří podporu a pomoc potřebují.

Více informací

Co se u nás děje

Slet čarodějnic

Po dlouhé době se uskutečnil slet čarodějnic a opravdu se nám vydařil. Klienti si opékali buřty, počasí nádherné a zábava byla v plném proudu.

Oslava narozenin

Nezapomínáme na narozeniny a svátky našich seniorů. V pondělí oslavila naše klientka krásné kulaté narozeniny ve společnosti ostatních klientů a personálu Domova. Tímto ještě jednou moc gratulujeme.

Reminiscenční místnost

V našem Domově vytváříme novou reminiscenční „vzpomínkovou místnost“, jejímž cílem je vyvolání příjemných vzpomínek, které jsou pro klienta důležité. „Terapie vzpomínkou“ pomáhá pracovníkům v lepším chápání seniorů, dochází k upevnění vztahů a k lepšímu plánování služby.

Velikonoční workshop

Naši klienti se zúčastnili velikonočního workshopu, kde se tvořili vazby z živých květin, které budou součástí velikonoční a jarní výzdoby Domova.

Hudební vystoupení Martina Krulicha

Po dlouhé době nás navštívil Martin Krulich se svým hudebním vystoupení Hudební cesta časem. Klientům zahrál na kytaru a zazpíval písně od známých interpretů.

Naši partneři