Domov pro seniory Dobřichovice
Domov pro seniory Dobřichovice
Masopust s kapelou Třehusk
Vystoupení pana Karla Šedivého

Domov pro seniory Dobřichovice hledá nové pracovníky.

Nabídka volných míst zde .


PRAVIDLA NÁVŠTĚV OD 1.7. 2021 

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů!

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 07.06.2021 stanovujeme tato pravidla pro návštěvy, jejichž cílem je omezení možnosti rizikových kontaktů uživatelů s veřejností.

Návštěvní doba: od 1.7. 2021 každý den od: 8,00 – 19,00 hodin

PODMÍNKY NÁVŠTĚVY:

Každá návštěva nahlásí svůj příchod zdravotní sestře v zařízení před vstupem do budovy 

1) zazvoní na zvonek sesterna a nahlásí svou návštěvu

nebo 2) zavolá na mobilní telefon 734 158 713, kde nahlásí svou návštěvu.

Každá jednotlivá osoba je povinna předložit doklad o tom, že:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část
s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC

    nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC

    nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

– od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC

    nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením
od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Dále musí každá jednotlivá osoba vyplnit Čestné prohlášení k aktuálnímu zdravotnímu stavu (symptomy onemocnění COVID-19), a použít dezinfekci na ruce. Návštěvu bude možné uskutečnit pouze v případě negativního testu a za podmínky, že po celou dobu návštěvy jsou používány ochranné osobní pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Zákaz návštěv zůstává v platnosti při provedení POC testu s výsledkem pozitivní.

Zákaz návštěv pro osoby s příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma) a s příznaky chřipky zůstává v platnosti.

Žádáme Vás o ohleduplnost a dodržení těchto pravidel.

Děkujeme za pochopení.

Bližší informace Vám podá :


Domov pro seniory Dobřichovice je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. Jsme registrovaný poskytovatel pobytové sociální služby (č. registrace 1034718) podle § 49 ve smyslu zákona č.108/2006 Sb. 

Náš Domov se nachází v krásné secesní vile v oblasti Podbrdska, postavené mezi vilami v lesích a obcemi Dobřichovice a Všenory. Původně vila sloužila jako luxusní rekreační objekt. Více se dočtete v historii Domova.

Hlavním posláním Domova pro seniory Dobřichovice je pomoc a podpora starších lidí, kteří nejsou schopni, nebo již nemohou žít sami ve vlastní domácnosti, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb, a kteří podporu a pomoc potřebují.

Více informací

Co se u nás děje

Loučení s létem

Po dlouhé době jsme se opět mohli setkat společně s příbuznými a blízkými našich klientů na akci Loučení s létem. K tanci a poslechu nám zahrála skupina D.EX TEMPORE. Svým vystoupením nás přišla potěšit border kolie Trixie se svou majitelkou. … číst dále »

Dar

Velkým překvapením pro naši klientku paní Marii Paimovou byl dar od její dcery paní Hrdé, která mamince zakoupila motomed k procvičování horních a dolních končetin. Udělala tímto darem radost i všem ostatním klientům, kteří motomed mohou také využívat. Předání daru … číst dále »

Loučení s létem

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů, srdečně Vás zveme na Loučení s létem, které proběhne v sobotu 25.9.21 od 14.00 hod.  Můžete se těšit na občerstvení a nebude chybět ani živá hudba. Prosíme o potvrzení účasti na e-mail: katerina.pavyzova@domovdobrichovice.cz nebo … číst dále »

Hudební vystoupení

Dnes naši klienti zažili velice příjemné odpoledne plné zpěvu a hudby. Zazpívali si známé lidové písničky s p. Pecháčkem (Šlapeto patrola) .

Výlet do Mníšku pod Brdy

Dnes jsme s našimi klienty podnikli výlet na zámek do Mníšku pod Brdy. Před návštěvou jsme dostali informace o historii zámku. Poté jsme se prošli po zámeckém nádvoří a navštívili jsme i zámeckou zahradu, kde jsme si mohli pohladit vystavené … číst dále »

Naši partneři