Domov pro seniory Dobřichovice
Domov pro seniory Dobřichovice
Masopust s kapelou Třehusk
Vystoupení pana Karla Šedivého

Domov pro seniory Dobřichovice hledá nové pracovníky.

Nabídka volných míst zde .


PRAVIDLA NÁVŠTĚV OD 26.5. 2021 

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů!

S účinností ode dne 24. 5. 2021 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN, kterým se stanovují pravidla pro návštěvy, jejichž cílem je omezení možnosti rizikových kontaktů klientů s veřejností.

Návštěvní doba: od 24. 5. 2021 každý den od: 8,00 – 19,00 hodin

PODMÍNKY NÁVŠTĚVY:

Každá návštěva nahlásí svůj příchod zdravotní sestře v zařízení před vstupem do budovy 

1) zazvoní na zvonek sesterna a nahlásí svou návštěvu

nebo 2) zavolá na mobilní telefon 734 158 713, kde nahlásí svou návštěvu.

Každá jednotlivá osoba je povinna předložit doklad o tom, že:

  • absolvovala nejpozději 7 dní před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem;
  • – nebo v době maximálně 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 (originál, př. ověřenou kopii);
  • nebo se prokáže certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti Covid – 19, přičemž: o od aplikace 1. dávky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní; o od aplikace 2. dávky uplynulo ne více než 9 měsíců; o v případě jednodávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dní od její aplikace, ale ne více než 9 měsíců.
  • nebo se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který provede naše zdravotní sestra a to s negativním výsledkem.

Dále musí každá jednotlivá osoba vyplnit Čestné prohlášení k aktuálnímu zdravotnímu stavu (symptomy onemocnění COVID-19), a použít dezinfekci na ruce. Návštěvu bude možné uskutečnit pouze v případě negativního testu a za podmínky, že po celou dobu návštěvy jsou používány ochranné osobní pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Zákaz návštěv zůstává v platnosti při provedení POC testu s výsledkem pozitivní.

Zákaz návštěv pro osoby s příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma) a s příznaky chřipky zůstává v platnosti.

Žádáme Vás o ohleduplnost a dodržení těchto pravidel.

Děkujeme za pochopení.

Bližší informace Vám podá :


Domov pro seniory Dobřichovice je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. Jsme registrovaný poskytovatel pobytové sociální služby (č. registrace 1034718) podle § 49 ve smyslu zákona č.108/2006 Sb. 

Náš Domov se nachází v krásné secesní vile v oblasti Podbrdska, postavené mezi vilami v lesích a obcemi Dobřichovice a Všenory. Původně vila sloužila jako luxusní rekreační objekt. Více se dočtete v historii Domova.

Hlavním posláním Domova pro seniory Dobřichovice je pomoc a podpora starších lidí, kteří nejsou schopni, nebo již nemohou žít sami ve vlastní domácnosti, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb, a kteří podporu a pomoc potřebují.

Více informací

Co se u nás děje

Mobilní zahrádky

Dnešní slunečné odpoledne strávili naši klienti osazováním mobilních zahrádek. Sázeli jsme květiny všech druhů, barev a hlavně také bylinky, které použijeme k dochucení pokrmů a výrobě osvěžujících limonád.

Slet čarodějnic

Po dlouhé době se uskutečnil slet čarodějnic a opravdu se nám vydařil. Klienti si opékali buřty, počasí nádherné a zábava byla v plném proudu.

Oslava narozenin

Nezapomínáme na narozeniny a svátky našich seniorů. V pondělí oslavila naše klientka krásné kulaté narozeniny ve společnosti ostatních klientů a personálu Domova. Tímto ještě jednou moc gratulujeme.

Reminiscenční místnost

V našem Domově vytváříme novou reminiscenční „vzpomínkovou místnost“, jejímž cílem je vyvolání příjemných vzpomínek, které jsou pro klienta důležité. „Terapie vzpomínkou“ pomáhá pracovníkům v lepším chápání seniorů, dochází k upevnění vztahů a k lepšímu plánování služby.

Velikonoční workshop

Naši klienti se zúčastnili velikonočního workshopu, kde se tvořili vazby z živých květin, které budou součástí velikonoční a jarní výzdoby Domova.

Naši partneři