Domov pro seniory Dobřichovice
Domov pro seniory Dobřichovice
Masopust s kapelou Třehusk
Vystoupení pana Karla Šedivého

Domov pro seniory Dobřichovice hledá nové pracovníky.

Nabídka volných míst zde .


PRAVIDLA NÁVŠTĚV OD 1. 11. 2021 

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů!

Na základě změny mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN ze dne 22.10.2021 stanovujeme tato pravidla pro návštěvy, jejichž cílem je omezení možnosti rizikových kontaktů uživatelů s veřejností.

Návštěvní doba: od 1.11. 2021 každý den od: 8,00 – 19,00 hodin

PODMÍNKY NÁVŠTĚVY:

Každá návštěva nahlásí svůj příchod zdravotní sestře v zařízení před vstupem do budovy 

1) zazvoní na zvonek sesterna a nahlásí svou návštěvu

nebo 2) zavolá na mobilní telefon 734 158 713, kde nahlásí svou návštěvu.

Každá jednotlivá osoba je povinna předložit doklad o tom, že:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC

    nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo

– od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC

    nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Dále musí každá jednotlivá osoba vyplnit Čestné prohlášení k aktuálnímu zdravotnímu stavu (symptomy onemocnění COVID-19), a použít dezinfekci na ruce. Po celou dobu návštěvy musí být používány ochranné osobní pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Zákaz návštěv pro osoby s příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma) a s příznaky chřipky zůstává v platnosti.

UPOZORNĚNÍ: Je nutné předložit test pouze z testovacího odběrového centra. Testy již neprovádíme a nelze použít ani výsledek samotestu.

Žádáme Vás o ohleduplnost a dodržení těchto pravidel.

Děkujeme za pochopení.

Bližší informace Vám podá :


Domov pro seniory Dobřichovice je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. Jsme registrovaný poskytovatel pobytové sociální služby (č. registrace 1034718) podle § 49 ve smyslu zákona č.108/2006 Sb. 

Náš Domov se nachází v krásné secesní vile v oblasti Podbrdska, postavené mezi vilami v lesích a obcemi Dobřichovice a Všenory. Původně vila sloužila jako luxusní rekreační objekt. Více se dočtete v historii Domova.

Hlavním posláním Domova pro seniory Dobřichovice je pomoc a podpora starších lidí, kteří nejsou schopni, nebo již nemohou žít sami ve vlastní domácnosti, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb, a kteří podporu a pomoc potřebují.

Více informací

Co se u nás děje

Mikulášská nadílka

Podle staré lidové víry sestupuje každý rok 5. prosince navečer z nebe na zem Sv. Mikuláš. V doprovodu čerta a anděla obchází lidské příbytky. I nás v Domově navštívil Mikuláš s čertem a andělem a všem klientům rozdali drobné dárečky.

Čas Adventu

Tradičním rozsvícením vánočního stromečku a vyzdobením našeho Domova jsme zahájili letošní předvánoční čas. Na výzdobě se také podíleli naši klienti.

Podzimní dýňová výzdoba

K podzimu již neodmyslitelně patří dýně. Naše klientky se zapojily do vydlabávání dýní, které jsme potom použili na výzdobu Domova.

Podzimní radovánky

S příchodem podzimu jsme aktivity přesunuli do interiéru a naši klienti tráví podzimní odpoledne různými činnostmi. Na fotkách protahují těla a procvičují paměť. Dvě z našich klientek se těšily ze slunného počasí a čas trávily venku.

Volby

O letošní volby byl mezi našimi klienty zájem, navštívila nás mobilní volební komise a klienti v pohodlí Domova odvolili.

Naši partneři