PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

Vážení klienti,
Vážené rodiny a blízcí klientů,
Vážení přátelé a podporovatelé,
Vážení dodavatelé a spolupracovníci,
Vážení zaměstnanci,

chci Vás informovat o důležité skutečnosti, která se dotkne všech klientů, zaměstnanců, celého provozu námi poskytované sociální služby Domov pro seniory Dobřichovice. Naše organizace po šesti letech příprav a úsilí se přibližuje k realizaci dlouho očekávané změny a naplnění projektu, který má vést v příštích letech ke zlepšení kvality života seniorů v Domově pro seniory Dobřichovice. Jedná se o přístavbu a rekonstrukci stávající budovy.

Tato realizace měla být v prvoplánově realizována za provozu, co by znamenalo, že nejdříve bude vystavěna přístavba, tam se současní klienti a zaměstnanci přestěhují a následně se bude rekonstruovat stávající budova. Bohužel z této varianty jsme z ekonomických a časových důvodů museli ustoupit. Z tohoto důvodů bude celá stavební akce přístavby a rekonstrukce realizována bez zachování provozu. Realizace se dotkne celého chodu našeho Domova, nás všech, klientů i zaměstnanců. Za souhlasu a podpory našeho zřizovatele tuto skutečnost aktivně řešíme. Bohužel to znamená, že část klientů se přestěhuje do Domovů pro seniory zřizovaných hl. m. Prahou a část do přechodného místa poskytování sociální služby.

Jsme si vědomi, že je to velmi náročná situace pro všechny, především pro naše klienty, jejich blízké a zaměstnance. S každým klientem a jeho rodinou bude v určenou dobu situace individuálně probírána.

Nyní se nacházíme ve fázi výběru dodavatele stavby. Náš předpoklad zahájení realizace stavby je přelom roku 2022/2023.

Věříme, že po 17 měsíčním trvání stavby se vrátíme do nového Domova pro seniory Dobřichovice s celkovou kapacitou 74 lůžek. V nově vybudované přístavbě bude 18 dvojlůžkových pokojů s vlastním hygienickým zázemím a v rekonstruované stávající budově domova pro seniory, kde vznikne 19 dvojlůžkových pokojů.

Realizace přinese kvalitní bydlení pro život seniorů v sociální službě, ale stále si zachová statut malého komunitního zařízení odpovídajícím standardům a trendům v péči o starší lidi.

Bližší informace Vám poskytnou naši pracovníci:

Děkuji Vám za pochopení, trpělivost a spolupráci

Bc. Robert Pitrák, ředitel

Naši partneři