RECITAČNÍ SOUTĚŽ

23.11 jsme zúčastnili již tradičně pořádané recitační soutěže „Zámecký šotek, pořádanou Domovem pro seniory Heřmanův Městec. Bylo těžké najít mezi našimi klienty někoho, kdo se dobrovolně postaví před odbornou porotu i obecenstvo, ale nakonec se tohoto úkolu skvěle zhostili dva klienti našeho Domova. Jeden z klientů se umístil na krásné druhé pozici za přednesenou báseň ze své vlastní tvorby. Nakonec si domů oba klienti odnesli pamětní listy a hezké věcné dary. Společně jsme si užily pěkný, kulturou prosycený den.

Naši partneři