Sprchový vozík pro imobilní ležící klienty (podání nabídek do 2.9.2014 do 12,00)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ZADAVATEL: Domov pro seniory Dobřichovice
Sídlem: Brunšov 365, 252 31 Všenory ,
Jednající: Bc Robert Pitrák, ředitel
IČ: 708 758 80

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:

Sprchový vozík pro imobilní ležící klienty

Ve Všenorech dne 21.8.2014

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, která je vyhlášena mimo rámec zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle Metodiky zadávání veřejných zakázek odboru ZSP MHMP a vnitřní směrnicí S4 na Zadávání veřejných zakázek Domov pro seniory Dobřichovice.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v elektronické podobě v příloze tohoto dopisu/e-mailu nebo na adrese www.domovdobrichovice.cz v horním menu „Veřejné zakázky“ pod názvem „Sprchový vozík pro imobilní ležící klienty“

Lhůta pro podání nabídek:

Nabídky je možné podat nejpozději do 12,00 hodin dne 2.9.2014. Na adresu Domov pro seniory Dobřichovice, Brunšov 365, 252 31 Všenory, přízemí pí Alena Čapková.

Sprchový vozík pro imobilní ležící klienty zadávací dokumentace: Výzva k podání nabídky- Sprchový vozík
Příloha č 1 – krycí list nabídky SPRCHOVÝ VOZÍK
Příloha č 2 – čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Požadavek kvalifikacni dokumentace

S pozdravem

Bc. Robert Pitrák
ředitel Domova pro seniory Dobřichovice

Kontaktní osoba:
Alena Čapková, administrativní pracovník, tel.: 734 158 712, 257 712 194, 257 712 135, fax: 257 711 166, e-mail: alena.capkova@domovdobrichovice.cz

Naši partneři