Archiv štítku: Novinky

Dobrovolnictví

příroda

Náplní dobrovolnické činnosti je individuální nebo skupinové setkávání seniorů s dobrovolníky, které by se volilo podle momentálního stavu seniorů (předčítání, povídání, vzpomínání, procházky, hraní společenských her apod.)
V případě seniorů se jedná o udržení, zlepšení stávajících dovedností (hrubá, jemná motorika), o eliminaci nežádoucích poruch chování (deprese, neklid, bloudění, úzkost), o pozitivní vliv na emoční stav (zvýšení sebevědomí, sebedůvěry, uplatnění v kolektivu), o pravidelný režim (udává řád, bezpečí, stabilitu) a verbální a neverbální komunikaci. Správně zvolená aktivita by měla působit na všechny složky osobnosti – kognici, fyzickou, psychosociální, duchovní stránku a na co nejvíce smyslů. Setkávání se seniory a jejich aktivizace by měla zachovávat důstojnost člověka, důraz by se měl klást na proces, ne na výsledek. Setkávání by se mělo konat ve známém prostředí a měla by být zachována ritualizace. Při aktivizaci musíme vzít v úvahu omezení, která senioři mají. I příliš mnoho aktivit by mohlo seniory vyčerpat psychicky, fyzicky nebo by se mohl zhoršit jejich zdravotní stav. Důležitý je i odpočinek, kdy se každý věnuje sám sobě nebo komunikuje s ostatními bez zásahu zaměstnanců domova. Naší snahou je vytvářet seniorům přirozené prostředí a domov.

Bc. Robert Pitrák, Mgr. Zora Zelená
ředitel manažer kvality