Elektronický docházkový systém

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

 ZADAVATEL:  

Domov pro seniory Dobřichovice       

 Sídlem: Brunšov 365, 252 31 Všenory               ,

 Jednající: Bc Robert Pitrák, ředitel

 IČ: 708 758 80

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:

 Elektronický docházkový systém pro Domov pro seniory Dobřichovice

 Ve Všenorech dne 29.5.2014

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, která je vyhlášena mimo rámec zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle Metodiky zadávání veřejných zakázek odboru ZSP MHMP a vnitřní směrnicí S4 na Zadávání veřejných zakázek Domov pro seniory Dobřichovice.

 Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v elektronické podobě v příloze tohoto dopisu/e-mailu nebo na adrese https://www.domovdobrichovivice.cz   v horním menu „Veřejné zakázky“ pod názvem „Elektronický docházkový systém pro Domov pro seniory Dobřichovice“

Kontaktní osoba:

 Alena Čapková, administrativní pracovník, tel.: 734 158 712, 257 712 194, 257 712 135, fax: 257 711 166,  e-mail:alena.capkova@domovdobrichovice.cz

Lhůta pro podání nabídek:

Nabídky je možné podat nejpozději do 13,00 hodin dne 10.6. 2014. Na adresu Domov pro seniory Dobřichovice, Brunšov 365, 252 31 Všenory, přízemí pí Alena Čapková

Bc. Robert Pitrák

ředitel Domova pro seniory Dobřichovice

 Elektronický docházkový systém pro Domov pro seniory Dobřichovice. Dokumentace pro podání nabídky ke stažení:

příloha A – TABULKA POŽADAVKŮ NA DODÁVKA ELEKTRONICKÉHO DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU

Příloha č 1 – krycí list nabídky

Příloha č 2 – čestné prohlášení

Příloha č.3 Požadavek kvalifikacni dokumentace

Výzva k podání nabídky EDS_DpS_Dobřichovice

Naši partneři