Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Fáze I. – 2016, zapracování materiálně technického standardu vydaného MPSV ČR, projektové práce a inženýrské činnosti

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 37zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) zadávanou postupem v souladu s ustanovením § 31 zákona,

s názvem

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Fáze I. – 2016, zapracování materiálně technického standardu vydaného MPSV ČR, projektové práce a inženýrské činnosti

více informací v sekci Veřejné zakázky 2016 

Naši partneři