Výzva k podání nabídky PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ DO KUCHYŇSKÉHO PROVOZU VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výzva

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) zadávanou postupem v souladu s ustanovením § 31 zákona,

s názvem

PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ DO KUCHYŇSKÉHO PROVOZU VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

více zde

Naši partneři