600 let výročí Mistra Jana Husa

Výročí 600 let 1415-2015 upálení Mistra Jana Husa.

Osobnost Jana Husa, mistra filosofie a bakaláře teologie Karlovy univerzity, kněze a kazatele Betlémské kaple v Praze, jsme si připomenuli s klienty Domova v dokumentárním filmu o jeho životě a díle.Světová velikost Husova zjevu spočívá především v jednotě jeho křesťanského přesvědčení a životního jednání, které vyvrcholilo mučednickou smrtí. Po shlédnutí dokumentárního snímku proběhla diskuze mezi klienty.

Naši partneři