Návštěva dětí ze Základní školy v Dobřichovicích

Začátek akce: 22. 05. 2017

Dne 22.5. přišly naše obyvatele potěšit děti z 2. B  Základní školy v Dobřichovicích. Pod vedením paní učitelky Paletové děti přednesly pásmo básniček a lidových písniček. Některé děti nám zahrály na kytaru a flétnu. Děti na závěr rozdaly našim klientům obrázky, které nakreslily.

Děkujeme

Naši partneři