Akce

16. 12. 2015 - Zpívání koled

Ve středu 16. prosince jsme se v 1. patře Domova sešli s manželi Leiblovými, abychom si s nimi při kytaře zazpívali koledy. Nechyběl ani teplý vánoční punč a naše cukroví. Manželům Leiblovým děkujeme za to, že již mnoho let přinášejí do našeho … číst dále »

14. 12. 2015 - Vánoční dekorace

Klientky pro výrobu těchto „vánočních stromků“ háčkovaly velmi dlouhé řetízky. Další připravené „stromečky“ ze šišek klientky upoutané na lůžko zdobily „vánočními koulemi“.  

28. 11. 2015 - Dobřichovický ohňostroj

V sobotu 28. listopadu byl v 17. hodin zahájen advent v Dobřichovicích velikým ohňostrojem. Méně mobilní klienti jej mohli zblízka sledovat z automobilu. Díky povolení Městského úřadu v Dobřichovicích nám bylo umožněno parkovat v blízkosti zámku a pozorovat nejen záplavu světel a barev vyletujících z pravého břehu … číst dále »

24. 11. 2015 - Pražští tamburaši

V úterý 24.11.2015 měli v našem Domově vystoupení Pražští tamburaši a svým vystoupením potěšili naše klienty, kteří si společně s členy souboru zazpívali. Tamburašské soubory jsou ty, které ušlechtilou zábavou odvracejí vrtkavé myšlenky dospívající mládeže od zábav a sportu často … číst dále »

20. 10. 2015 - Kytarové vystoupení Ivety Novotné

Iveta Novotná  navštívila klienty našeho Domova, zahrála jim na klasickou kytaru, zazpívala písně Lenky Filipové, Hradišťanu i vlastní tvorbu. Iveta Novotná vystudovala klasickou kytaru na konzervatoři v Pardubicích, kde absolvovala ve třídě prof. Stanislava Juřici. Po absolutoriu v roce 2002 dále … číst dále »

17. 09. 2015 - Opékání špekáčků

Čtvrteční zářijové odpoledne jsme strávili společně s našimi klienty při opékání špekáčků , které se uskutečnilo na dvoře našeho Domova.

03. 09. 2015 - Srdce na dlani 2015

Ve čtvrtek 3. září 2015  se v našem Domově předávala ocenění pracovníkům  v sociálních službách v anketě „SRDCE NA DLANI 2015“. Jednalo se již o 8. ročník této akce pořádané CSS Praha. Smyslem a cílem tohoto projektu je především podpora, poděkování a morální … číst dále »

Divadelní představení

Dne 14.6. 2015 navštívil náš Domov amatérský divadelní spolek  Excelsior. Naši klienti byli obohaceni o nevšední kulturní zážitek. Děkujeme.

600 let výročí Mistra Jana Husa

Výročí 600 let 1415-2015 upálení Mistra Jana Husa. Osobnost Jana Husa, mistra filosofie a bakaláře teologie Karlovy univerzity, kněze a kazatele Betlémské kaple v Praze, jsme si připomenuli s klienty Domova v dokumentárním filmu o jeho životě a díle.Světová velikost Husova zjevu … číst dále »

Vystoupení pana Jana Kubíka

De 18.5.2015 nás navštívil heligonkář pan Jan Kubík, který svým pásmem písní navodil příjemnou atmosféru a potěšil naše klienty. Děkujeme.

Naši partneři