Pálení čarodějnic

Začátek akce: 30. 04. 2018

Poslední den měsíce dubna je známý jako den, kdy se pálí čarodějnice, proto jsme si pro naše klienty připravili  čarodějnické odpoledne. Počasí nám nepřálo, proto jsme se museli přesunout do jídelny Domova, kterou jsme vyzdobili pavučinami, netopýry a další strašidelnou dekorací. Samozřejmě také přiletěly i čarodějnice. Nechybělo ani občerstvení v podobě opečených buřtů, piva a k tanci i poslechu nám přišli zahrát manžele Leiblovi. Všichni jsme si odpoledne skvěle užili.

Naši partneři