Srdce na dlani 2015

Začátek akce: 03. 09. 2015

Ve čtvrtek 3. září 2015  se v našem Domově předávala ocenění pracovníkům  v sociálních službách v anketě „SRDCE NA DLANI 2015“. Jednalo se již o 8. ročník této akce pořádané CSS Praha.

Smyslem a cílem tohoto projektu je především podpora, poděkování a morální ocenění pracovníků za obětavou práci v sociálních službách.

V anketě dávají své hlasy klienti jednotlivým zaměstnancům, kteří se těší jejich největšímu uznání za ochotu a přístup k nim samotným.

Vyhlášení se účastnili zaměstnanci spolu s klienty Domova,   zástupci odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence  Magistrátu hl.m. Prahy  Mgr. R. Schindler, M. Mastná a zástupkyně  Hartmann- Rico a.s. Mgr. M. Sedláková.

Předávání cen bylo doprovázeno hudebním vystoupením  „HARMONIA MOZARTIANA PRAGENSIS“ s konferenciérem J.Zemanem.

Blahopřejeme oceněným:

  • paní Bc. K. Novákové – vedoucí všeobecné sestře
  • paní K. Drašnarové -vedoucí všeobecné sestře
  • paní J. Kovářové – všeobecné sestře
  • paní V. Levé – všeobecné sestře
  • paní E. Dufkové – pečovatelce
  • paní H. Hudečkové -pečovatelce

Fotografie

Naši partneři