Veřejná zakázka NÁKUP SPRCHOVACÍHO LŮŽKA PRO IMOBILNÍ KLIENTY

Výzva

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) zadávanou postupem v souladu s ustanovením § 31 zákona

s názvem

NÁKUP SPRCHOVACÍHO LŮŽKA PRO IMOBILNÍ KLIENTY

bližší informace zde https://www.domovdobrichovice.cz/nakup-sprchovaciho-luzka-pro-imobilni-klienty/

 

Naši partneři