Virtuální realita – péče o klienta

Pro naše pracovníky jsme zajistili unikátní seminář – Virtuální realita – péče o klienta, který se konal přímo v našem Domově. Účastníci kurzu se stali přímými aktéry poskytování péče v oblasti podávání jídla, zajištění hygieny a aktivizace seniora z pohledu člověka, který potřebuje podporu, pomoc a péči. Virtuální realita nám umožnila vžít se do situace naši klientů prostřednictvím vlastního prožitku.

Naši partneři