NÁKUP 2 KS PRŮMYSLOVÝCH PRAČEK

Ve Všenorech 14.11.2018

Výzva

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 37zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) zadávanou postupem v souladu s ustanovením § 31 zákona

s názvem

NÁKUP 2 KS PRŮMYSLOVÝCH PRAČEK

Zadavatel:
Domov pro seniory Dobřichovice
příspěvková organizace hl. města Prahy
Brunšov 365, 252 31 Všenory
IČ 708 758 80 DIČ CZ 70875880
zastoupený Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
tel.: 257 712 194, 257 712 135, e-mail: robert.pitrak@domovdobrichovice.cz

 

Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na pořízení zboží.
Veřejná zakázka malého rozsahu.
Zadání zakázky je uskutečněno formou výzvy min. 3 dodavatelům a zveřejnění na webu zadavatele.

Kontaktní osoba za zadavatele:

vedoucí provozní technik p. Jiří Musil, jiri.musil@domovdobrichovice.cz, tel.: 770 102 248

Lhůta pro podání nabídky

Nejzazší termín pro podání nabídky Zadavatel stanovuje čtvrtek 22.11.2018 do 12:00 hod. na adresu zadavatele.

Soubory ke stažení:

Výzva NÁKUP 2 KS PRŮMYSLOVÝCH PRAČEK

Příloha č. 1 – pračky krycí list

Příloha č. 2-čestné prohlášení-pračky

Příloha č. 3 – Kupní smlouva pračky

Bc. Robert Pitrák
ředitel Domova pro seniory Dobřichovice

 

 

 

Naši partneři