Nákup osobního automobilu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ZADAVATEL:   Domov pro seniory Dobřichovice       
Sídlem: Brunšov 365, 252 31 Všenory               ,
Jednající: Bc Robert Pitrák, ředitel
IČ: 708 758 80
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:

 

NÁKUP OSOBNÍHO AUTOMOBILU

Ve Všenorech dne 3.8.2017

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, která je vyhlášena mimo rámec zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle Metodiky zadávání veřejných zakázek odboru ZSP MHMP a vnitřní směrnicí S4 na Zadávání veřejných zakázek Domov pro seniory Dobřichovice.

Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v elektronické podobě v příloze tohoto dopisu/e-mailu nebo na adrese www.domovdobrichovice.cz v horním menu „Další – Veřejné zakázky“ pod názvem NÁKUP OSOBNÍHO AUTOMOBILU

V případě potřeby získání doplňujících informací se obracejte na kontaktní osobu.

Lhůta pro podání nabídky

Nejzazší termín pro podání nabídky Zadavatel stanovuje na pátek 11.8.2017 ve 12:00 hodin na adresu zadavatele. to Domov pro seniory Dobřichovice, Brunšov 365, 252 31 Všenory, a to v úředních hodinách, tj. v pracovní dny mezi 9 00 hod. a 16 00 hod

Soubory ke stažení:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NÁKUP OSOBNÍHO AUTOMOBILU

Příloha č.1. – Krycí list nabídky Nákup osobního automobilu

Příloha č.2 – čestné prohlášení Nákup osobního automobilu

Kupní smlouva nákup osobního automobilu

Kontaktní osoba:
Jiří Musil, vedoucí provozní technik
tel.: 770 102 248, 257 712 194, 257 712 135, fax: 257 711 166
e-mail: jiri.musil@domovdobrichovice.cz

Naši partneři