Vícemístný osobní automobil pro přepravu seniorů a seniorů imobilních na vozíku

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ZADAVATEL:   Domov pro seniory Dobřichovice       

Sídlem: Brunšov 365, 252 31 Všenory               ,

Jednající: Bc Robert Pitrák, ředitel

IČ: 708 758 80

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:

Vícemístný osobní automobil pro přepravu seniorů a seniorů imobilních na vozíku

Ve Všenorech dne 7.7.2014

 Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, která je vyhlášena mimo rámec zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle Metodiky zadávání veřejných zakázek odboru ZSP MHMP a vnitřní směrnicí S4 na Zadávání veřejných zakázek Domov pro seniory Dobřichovice.

Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v elektronické podobě v příloze tohoto dopisu/e-mailu nebo na adrese www.domovdobrichovice.cz v horním menu „Veřejné zakázky“ pod názvem „Vícemístný osobní automobil pro přepravu seniorů a seniorů imobilních na vozíku“

 Lhůta pro podání nabídek

Nabídky je možné podat nejpozději do 13,00 hodin dne 24.7. 2014. Na adresu Domov pro seniory Dobřichovice, Brunšov 365, 252 31 Všenory, přízemí pí Alena Čapková.

Vícemístný osobní automobil pro přepravu seniorů a seniorů imobilních na vozíku –  Dokumentace pro podání nabídky ke stažení:

Výzva k podání nabídky Vícemístný osobní automobil pro přepravu seniorů a seniorů imobilních na vozíku

Příloha č.1 Krycí list nabídky

Příloha č.2 Čestné prohlášení

Příloha č.3 Požadavek na kvalifikaci

S pozdravem

Bc. Robert Pitrák

ředitel Domova pro seniory Dobřichovice

Kontaktní osoba:

Alena Čapková, administrativní pracovník

tel.: 734 158 712257 712 194257 712 135, fax: 257 711 166

e-mail: alena.capkova@domovdobrichovice.cz


ZVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY 

123_AV_CAR

Naši partneři