Dobrovolnická činnost v našem Domově

Podařilo se nám navázat spolupráci s dobrovolnicemi, které pravidelně navštěvují naše klienty. Jejich návštěva je vždy velmi potěší a za to jim patří velké díky.

Naši partneři