Poděkování

Tímto bychom chtěli poděkovat za polohovací pomůcky, které nám velice pomáhají při práci s imobilními klienty.

Naši partneři