Rozlouční s létem

Začátek akce: 17. 09. 2016

Sobotní rozloučení s létem jsme pořádali poprvé. Pozváni byli rodinní příslušníci našich klientů včetně našich zaměstnanců. Počasí nám přálo,harmonikář pan Kubík a dvojice kytaristů nám báječně zahráli. Během odpoledne se naši klienti účastnili soutěže „Zamotaná stonožka“ a “ Šest ran do klobouku“. Během celého dne vládla příjemná atmosféra, kterou podpořilo  lákavé občerstvení. Na závěr dne byly vyhlášeny výsledky v soutěžním klání a rozdány ceny. Na prvním místě se umístil pan B. Cestr,na druhém místě se umístila paní D. Jiráková a třetí místo získal pan M. Severa. Poděkování patří všem zaměstnancům,kteří se podíleli na přípravách sobotního setkání, včetně jejich rodinných příslušníků.

Děkujeme

 

 

Naši partneři