Devátý ročník Srdce na dlani 2016

Začátek akce: 08. 09. 2016

Ve čtvrtek 9. září 2016  se v našem Domově předávala ocenění pracovníkům  v sociálních službách v anketě „SRDCE NA DLANI 2016“. Jednalo se již o 9. ročník této akce pořádané CSS Praha.

Smyslem a cílem tohoto projektu je především podpora, poděkování a morální ocenění pracovníků za obětavou práci v sociálních službách.

V anketě dávají své hlasy klienti jednotlivým zaměstnancům, kteří se těší jejich největšímu uznání za ochotu a přístup k nim samotným.

Vyhlášení se účastnili zaměstnanci spolu s klienty Domova,   zástupce sociální péče a prevence  Magistrátu hl.m. Prahy   M. Mastná a zástupkyně  Hartmann- Rico a.s. Mgr. M. Sedláková.

Předávání cen bylo doprovázeno hudebním vystoupením  zpěváka Bohuše Matuše.

Blahopřejeme oceněným:

  • paní  M. Kurendové – pečovatelce
  • paní K. Drašnarové -vedoucí všeobecné sestře
  • paní J. Kovářové – všeobecné sestře
  • paní V. Levé – všeobecné sestře
  • panu J. Nouzovi – pečovateli

 

 

Naši partneři