PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE – Fáze I. – 2016, zapracování materiálně technického standardu vydaného MPSV ČR, projektové práce a inženýrské činnosti

Ve Všenorech 15.11.2016

Výzva

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 37zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) zadávanou postupem v souladu s ustanovením § 31 zákona

s názvem

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Fáze I. – 2016, zapracování materiálně technického standardu vydaného MPSV ČR, projektové práce a inženýrské činnosti

Zadavatel:
Domov pro seniory Dobřichovice
příspěvková organizace hl. města Prahy
Brunšov 365, 252 31 Všenory
IČ 708 758 80 DIČ CZ 70875880
zastoupený Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
tel.: 257 712 194, 257 712 135, e-mail: robert.pitrak@domovdobrichovice.cz

 

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:
Syrůčková, Pavlovský, Hartmannová a spol., advokátní kanceláře u Anděla
Plzeňská 4, 150 00 Praha 5
IČ: 66198771
kontaktní osoba – JUDr. Marek Pavlovský, Ph.D. – marek.pavlovsky@akandel.cz

Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na služby.
Veřejná zakázka malého rozsahu.
Zadání zakázky je uskutečněno formou výzvy dodavatelům a zveřejnění na webu zadavatele.

 

Lhůta pro podání nabídky

Nejzazší termín pro podání nabídky Zadavatel stanovuje na pondělí 28.11.2016 do 9,30 h u osoby pověřené zadavatelskými činnostmi.

 

Soubory ke stažení:

Výzva k podání nabídky

Příloha č.1 Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti účastníka

Smlouva o dílo

Plná moc – osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

 

Bc. Robert Pitrák
ředitel Domova pro seniory Dobřichovice

 

Naši partneři