PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ DO KUCHYŇSKÉHO PROVOZU VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ve Všenorech 8.12.2016

Výzva

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 37zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) zadávanou postupem v souladu s ustanovením § 31 zákona

s názvem

PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ DO KUCHYŇSKÉHO PROVOZU VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zadavatel:
Domov pro seniory Dobřichovice
příspěvková organizace hl. města Prahy
Brunšov 365, 252 31 Všenory
IČ 708 758 80 DIČ CZ 70875880
zastoupený Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
tel.: 257 712 194, 257 712 135, e-mail: robert.pitrak@domovdobrichovice.cz

 

Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na pořízení zboží.
Veřejná zakázka malého rozsahu.
Zadání zakázky je uskutečněno formou výzvy 4 dodavatelům a zveřejnění na webu zadavatele.

 

Lhůta pro podání nabídky

Nejzazší termín pro podání nabídky Zadavatel stanovuje čtvrtek 15.12.2016 do 12:00 hod. na adresu zadavatele.

 

Soubory ke stažení:

 

Výzva myčka nádobí

Příloha č.1 – krycí list myčka nádobí

příloha č.2 – čestné prohlášení myčka nádobí

Bc. Robert Pitrák
ředitel Domova pro seniory Dobřichovice

Naši partneři