Fáze I – projektové práce a inženýrské činnosti

Ve Všenorech 21.4.2015

Výzva

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadávanou postupem v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona,

s názvem

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE
Fáze I – projektové práce a inženýrské činnosti

Zadavatel:
Domov pro seniory Dobřichovice
příspěvková organizace hl. města Prahy
Brunšov 365, 252 31 Všenory
IČ 708 758 80 DIČ CZ 70875880
zastoupený Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
tel.: 257 712 194, 257 712 135, e-mail: robert.pitrak@domovdobrichovice.cz

 

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:
Syrůčková, Pavlovský, Hartmannová a spol., advokátní kanceláře u Anděla
Plzeňská 4, 150 00 Praha 5
IČ: 66198771
kontaktní osoba – JUDr. Marek Pavlovský, Ph.D. – marek.pavlovsky@akandel.cz
Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na služby.
Veřejná zakázka malého rozsahu.
Zadání zakázky je uskutečněno formou výzvy dodavatelům.

 

Lhůta pro podání nabídky

Nejzazší termín pro podání nabídky Zadavatel stanovuje na 13. května 2015 do 17:00 hod. u osoby pověřené zadavatelskými činnostmi.

 

Soubory ke stažení:

VÝZVA
Příloha č. 1 – KRYCÍ LIST NABÍDKY
Příloha č. 2 – SMLOUVA O DÍLO

 

 

Bc. Robert Pitrák
ředitel Domova pro seniory Dobřichovice

Naši partneři